Generalforsamling 2019

Ordinær generalforsamling afholdes den 2. Maj 2019 kl. 19.30 på Hotel Søparken, Aabybro

Dagsorden i følge vedtægterne.

                              

                           

Med følgende dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  4. Budget for det / de kommende år forelægges til godkendelse
  5. Behandling af indkommende forslag
  6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  7. Eventuelt

Bestyrelsen