Generalforsamling 2020

Ordinær generalforsamling afholdes den 2. April 2020 kl. 19.30 på Hotel Søparken, Aabybro

Dagsorden i følge vedtægterne.

  generalforsamlingen den 2 April 2020 er udsat pga. Covid 19. Næremere info følger.              

                           

Med følgende dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  4. Budget for det / de kommende år forelægges til godkendelse
  5. Behandling af indkommende forslag
  6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  7. Eventuelt

     Bestyrelsen

     Aabybro vand