Konstituering 2017

Referat af bestyrelsesmøde den 3. maj 2017 kl. 21.00 efter generalforsamlingen

Deltagere:
Arne Hansen, Keld Ahlmann, John Trudslev og Gunnar Grøn.
Afbud: Jørn Jensen

Dagsorden:

 1. Valgt på generalforsamlingen
 2. Konstituering af ny bestyrelse.
 3. Eventuelt
 1. Valgt på generalforsamlingen
  Keld Ahlmann
  Jørn Jensen
 2. Konstituering af ny bestyrelse.
  Den nye bestyrelse er følgende:
  Keld Ahlmann – Formand
  Arne Hansen – Næstformand
  John Trudslev – Sekretær
  Gunnar Grøn – Bestyrelsesmedlem
  Jørn Jensen – Bestyrelsesmedlem
 1. Eventuelt
  Mødet den 18. maj vil blive flyttet til juni

,