Måleraflæsning

Aflæsning af vandmåleren foretages fremover af Aabybro Vand via fjern aflæsning.
Dette foretages i perioden fra den 28. november til den 2. december (Uge 48).

Aabybro Vand sender aflæsningen til Jammerbugtforsyning (kloak/aflednings vand)

Forbrugerene i Birkelse vil dog stadig få tilsendt aflæsnings kort fra Jammerbugt Forsyning.