Måleraflæsning

Aflæsning af vandmåleren foretages fremover af Aabybro Vand
Dette foretages i perioden fra den 28. november til den 2. december (Uge 48).

Aflæsning til Jammerbugtforsyning (kloak/afledningsvand)
foretages af Jammerbugt forsyning via aflæsningskort.

Vandforbrug 2016
På grund af ændring af aflæsningsdato fra 1. oktober til 1. december vil forbruget i 2016 være for 14 måneder.
Ny a’conto for 2017 er korrigeret til 12 måneder.