Tag-arkiv | Generalforsamling

Konstituering 2017

Referat af bestyrelsesmøde den 3. maj 2017 kl. 21.00 efter generalforsamlingen Deltagere: Arne Hansen, Keld Ahlmann, John Trudslev og Gunnar Grøn. Afbud: Jørn Jensen Dagsorden: […]

Read full story

Referat generalforsamling 2017

Dagsorden: Valg af dirigent: Bestyrelsens beretning: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse: Budget for det /de kommende år forelægges til godkendelse: Behandling af indkomne forslag: […]

Read full story

Beretning 2015

Generalforsamlingen den 27. april 2016 Vedr. værkerne. På Vildmoseværket er der lavet nyt udfældningsbassin, iltningstrapperne, reaktionstank samt rentvands-tankene er renset. Der er monteret UV-belysnings anlæg […]

Read full story