Vandsektorlov

1. juli 2009 trådte den nye vandsektorlov i kraft og den gælder fra 2010 alle vandforsyninger der årligt sælger mere end 200.000 m3 vand.

Dette medfører bl.a.:

At der under konkurrencestyrelsen er oprettet et forsyningssekretariat der har ansvar for tilsyn med vandforsyningsområdet.

Vi får et prisloft, forsyningssekretariatet fastsætter den pris vi maksimal må opkræve for vandet.

Vi bliver underlagt årsregnskabsloven.

Regnskabsåret er 1.1 – 31.12.

Afregningsperiode er 1.1. – 31.12.  Forfaldsdato: Den første bankdag i januar

Aflæsning af vandmålerne vil fremover ske pr. 31.09

Herudover medfører loven at vi bliver skattepligtige – indsende skatteregnskab.

Der skal indsendes regnskabstal til benchmarking.

Indberette åbningsbalance både regnskabsmæssigt og skattemæssigt.

Indberette investeringsplan, investerings- og reguleringsregnskab.

Aabybro Vand skal udarbejde en procedure for intern overvågning, der skal sikre styring af indgående aftaler – indkøb m.m. og sikre at de indgås på markedsvilkår og overholder vandsektorlovens § 19, stk. 5. Forsyningssekretariatet fastsætter sparekrav til vandforsyningen.