- Dit lokale vandværk
Referat generalforsamling 2019

Referat for generalforsamling d. 2. maj 2019

Dagsorden:
1. Valg af dirigent:
2. Bestyrelsens beretning:
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse:
4. Budget for det /de kommende år forelægges til godkendelse:
5. Behandling af indkomne forslag:
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen:
7. Eventuelt:

1. Valg af dirigent:
Forslag Christian Jensen.
Valgt Christian Jensen.

2. Bestyrelsens beretning:
Formand Keld Ahlmann fremlagde bestyrelsens beretning.
Beretning vedlægges referatet - Årsberetning 2019
Beretning godkendt.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse:
Regnskab 2018 blev gennemgået af Frank Nørgaard, Redmark statsautoriseret Revisionspartnerselskab - Årsrapport 2018

Det kom et spørgsmål vedrørende bestyrelseshonorar.
Formanden besvarede spørgsmålet.
Regnskab godkendt.

4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
Budget 2020 blev fremlagt af Frank Nørgaard, Redmark statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Takster uændret
Ny takst skovrejsning på 338 pr. år pr. forbruger fra 2020.
Foreløbigt er det vedtaget det er i 10 år man skal betale skovrejsningsbidraget
Vandprisen uændret kr. 4,50
Budget godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag:
Ingen

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen:
Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg:
- John Trudslev (er villig til genvalg)

Forslag: John Trudslev
Valgte: John Trudslev

Valg af suppleanter
Forslag: Jørgen Lyngholm og Bjarne Jensen
Valgt: Jørgen Lyngholm og Bjarne Jensen

7. Eventuelt:
Spørgsmål vedrørende Skovrejsning, hvem indgår som betalende.
Keld orienterede omkring projekt.

_____________________________________________
Dirigent: Christian Jensen

Ny Blog
2021 M01 19
- Aabybro Vand A.m.b.a.
Find vej til vandværket:

Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

OBS. OBS. 
Ved driftsforstyrrelser / brud eller lignende - kontakt værket / vagten på tlf. 98 24 24 77
Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Aabybro Vand Amba
Kærvej 31B, 9440 Aabybro
Kontortid afregning: onsdag kl. 8.30-13.00
Kontortid drift: hverdage kl. 08.00-15.00
Mail: drift@aabybrovand.dk
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net