- Dit lokale vandværk
Generalforsamling

Generalforsamling 2020

Ordinær generalforsamling afholdes den 24. juni 2020 kl. 19.30 på Hotel Søparken, Aabybro
Dagsorden ifølge vedtægterne.  

Med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det / de kommende år forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkommende forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Eventuelt

Bestyrelsen
Aabybro vand
Name: vandvark.jpg.
Find vej til vandværket:
OBS. OBS. 
Ved driftsforstyrrelser / brud eller lignende - kontakt værket / vagten på tlf. 98 24 24 77
Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Aabybro Vand Amba
Kærvej 31B, 9440 Aabybro
Kontortid afregning: onsdag kl. 8.30-13.00
Kontortid drift: hverdage kl. 08.00-15.00
Mail: drift@aabybrovand.dk
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net