Referat generalforsamling 2019

Referat for generalforsamling 2 maj 2019

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent:
 2. Bestyrelsens beretning:
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse:
 4. Budget for det /de kommende år forelægges til godkendelse:
 5. Behandling af indkomne forslag:
 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen:
 7. Eventuelt:

 

 1. Valg af dirigent:

Forslag Christian Jensen.

Valgt Christian Jensen.

 

 1. Bestyrelsens beretning:

Formand Keld Ahlmann fremlagde bestyrelsens beretning.

Beretning vedlægges referatet.   Årsberetning 2019

Beretning godkendt.

 

 1. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse:

Regnskab 2018 blev gennemgået af: Frank Nørgaard,  Årsrapport 2018

Redmark statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Det kom et spørgsmål vedrørende bestyrelseshonorar.

Formanden besvarede spørgsmålet.

Regnskab godkendt.

 

 1. Budget for det /de kommende år forelægges til godkendelse:

Budget 2020 blev fremlagt af: Frank Nørgaard,         Budget 2020

Redmark statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Takster uændret

Ny takst skovrejsning på 338 pr. år pr. forbruger fra 2020.

Foreløbigt er det vedtaget det er i 10 år man skal betale skovrejsningsbidraget

Vandprisen uændret kr. 4,50

Budget godkendt.

 

 1. Behandling af indkomne forslag:

Ingen

 

 1. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen:

Valg af bestyrelsesmedlemmer

 

På valg:              John Trudslev

John Trudslev er villig til genvalg

 

 

Forslag:           John Trudslev

Valgte:               John Trudslev

 

 

Valg af suppleanter

Forslag:           Jørgen Lyngholm og Bjarne Jensen

 

Valgt:                 Jørgen Lyngholm og Bjarne Jensen

 

 

 1. Eventuelt:

 Spørgsmål vedrørende Skovrejsning, hvem indgår som betalende.

Keld orienterede omkring projekt.

 

  

_____________________________________________

Dirigent: Christian Jensen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,