- Dit lokale vandværk
Nyheder


Generalforsamling 2024

Ordinær generalforsamling afholdes Torsdag den 23. Maj 2024 kl. 19.00 på Hotel Søparken, Aabybro.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det / de kommende år forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkommende forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Eventuelt
Forslag der ønsket behandlet på den ordinære generalforsamling ,
skal være bestyrelsen i hænde sendes 8 dage før generalforsamlingen

Bestyrelsen
Aabybro vandGeneralforsamling afholdes den 23 maj 2024 på hotel søparken kl 19.00. Vel Mødt


Find vej til vandværket:

Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

OBS OBS OBS 
Ved driftsforstyrrelser, brud eller lignende kontakt værket/vagten på tlf. 98 24 24 77
Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Aabybro Vand A.m.b.a.
Kærvej 31B, 9440 Aabybro
Kontortid afregning: onsdag kl. 8.30-13.00
Kontortid drift: hverdage kl. 08.00-15.00
Mail: drift@aabybrovand.dk
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net