- Dit lokale vandværk
Nyheder
Ordinær generalforsamling afholdes den 24. juni 2020 kl. 19.30 på Hotel Søparken, AabybroDagsorden ifølge vedtægterne. Med følgende dagsorden:1. Valg af dirigent2. Bestyrelsens beretning3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse4. Budget for det / de kommende år forelægges til godkendelse5. Behandling af indkommende forslag6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen7. Eventuelt BestyrelsenAabybro vand


Referat for generalforsamling 24. juni 2012.Aabybro Vand installerer AMTECH Aqua Miljø Kalkknuser på vandværkerne.
Anlægget består af impulsklodser, der er monteret udvendig på udgangsrøret fra vandværket. Impulsklodsen er tilsluttet en […]
Name: vandvark.jpg.
Find vej til vandværket:
OBS. OBS. 
Ved driftsforstyrrelser / brud eller lignende - kontakt værket / vagten på tlf. 98 24 24 77
Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Aabybro Vand Amba
Kærvej 31B, 9440 Aabybro
Kontortid afregning: onsdag kl. 8.30-13.00
Kontortid drift: hverdage kl. 08.00-15.00
Mail: drift@aabybrovand.dk
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net