- Dit lokale vandværk
Information

SMS-service

Hvis uheldet skulle være ude, og der sker en forurening, vandbrud eller lignende i dit område, vil du modtage en SMS-besked eller en e-mail. Det er en gratis service.

Skovrejsning

Hver forbruger bliver opkrævet 338 kr. plus moms hver år.
Skovrejsningsbidrag opkræves foreløbig i ti år fra start 2020.
Skovrejsningsprojektet er i samarbejde med Naturstyrelsen og Jammerbugt Kommune. Aabybro vand betaler 50 % og max. 15.000.000 til projektet. Pengene går til at købe jord til skovrejsning.
Naturstyrelsen står for selve planlægning, beplantning og vedligehold af projektet.
Ud over grundvandsbeskyttelse for vores indvendingsopland har Aabybro ret til og lave nye boringer i hele projektet.
Ud over udvidelsen af Aaby Skoven er der også blevet købt en del jord ved Biersted. Projektet i Biersted skulle have været påbegyndt i 2020, men pga. corona er det blevet udsat. Naturstyrelsen håber på at kunne lave nogle offentlige møder og præsentere projektet her i 2021.

Tilbageløbssikring

Det er vigtigt at sikre, at vand fra vandinstallationen ikke løber tilbage i vandværkets ledningsnet og giver forurening og det er derfor vigtigt for hele vandforsyningen, at tilbageløbssikringen bliver overholdt.
Dette er særligt relevant for private forbrugere, især hvis ejendommen har pool, regnvandsanlæg eller husdyrhold. Her skal tilbageløbssikringen kontrolleres hvert år.

Dit ansvar – din millionregning, hvis uheldet er ude.
Lovgivningen på området er ikke ny, men på trods af dette, oplever vi desværre, at det langt fra er alle installationer, der er korrekt sikret. Dermed er vores drikkevand og virksomhedens økonomi i fare.

Forurening fra ejendommen er alene ejerens ansvar og derfor opfordrer vi på det kraftigste til at få tjekket, om I har den korrekte tilbageløbssikring. Vandforsyningen vejleder gerne, hvis der er behov for det. Vær dog opmærksom på, at det er dig, der skal betale og sørge for installation af korrekt sikring.

Hvilken tilbageløbssikring er den korrekte?
Du skal kontakte din VVS-installatør, som ved, hvilke normer, din tilbageløbssikring hører ind under.
Tilbageløbssikringen skal placeres umiddelbart før det forurenende medie, og tilbageløbssikringens type er afhængig af, hvilke kemiske stoffer, bakterier eller virus, der håndteres inde på installation.

Tilbageløbssikringer er inddelt i kategorier fra 1-5 og de bruges til forskellige formål afhængigt af hvor farligt det der foregår inde på installationen er.

De overordnede krav på dette område står i Bygningsreglementet 08.
Desuden findes de tekniske bestemmeler i norm for vandinstallationer DS 439/2009.

Der henvises også til Rørcenteranvisning 015 som bygger på EU standarden DS/EN1717 – sikring mod forurening af drikkevand i vandinstallationer samt generelle krav til tilbagestrømningsventiler.

Husk, at det er ejerens ansvar, at installationen er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Generalforsamling 2024 blev afholdt den 23 maj 2024 på Hotel Søparken Tak til de fremmødte til generalforsamlingen. Regnskab,Budget,Beretning og Referet fra generalforsamling kan findes Her


Find vej til vandværket:

Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

OBS OBS OBS 
Ved driftsforstyrrelser, brud eller lignende kontakt værket/vagten på tlf. 98 24 24 77
Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Aabybro Vand A.m.b.a.
Kærvej 31B, 9440 Aabybro
Kontortid afregning: onsdag kl. 8.30-13.00
Kontortid drift: hverdage kl. 08.00-15.00
Mail: drift@aabybrovand.dk
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net