- Dit lokale vandværk
Information

SMS-Service

Hvis uheldet skulle være ude, og der sker en forurening, vandbrud eller lign. i dit område, vil du modtage en sms-besked eller en e-mail. Det er en gratis service.

Skovrejsning

Hver forbrugere bliver opkrævet 338 kr. plus moms hver år.
Skovrejningsbidrag opkræves forløbig i 10 år fra start 2020.
Skovrejsnings projektet er i samarbejde med Naturstyrelsen og jammerbugt kommune Aabybro vand betaler 50 % og max 15.000.000 til projektet. Pengene går til og købe jord til skovrejning.
Naturstyrelsen står for selve planlægning og beplantning og vedligehold af projektet.
Ud over grundvandsbeskyttelse for vores indvendingsopland har Aabybro ret til og lave nye boringer i hele projektet
Ud over udvidelsen af Aaby skoven er der også blevet købt en del jord ved Biersted. Projektet i Biersted skulle have været påbegyndt i 2020, men pga. corona er det blevet udsat. Men Naturstyrelsen håber på og kunne lave nogle offentlig møde og præsentere projektet her i 2021.

Tilbageløbssikring

Vigtigt at sikre at vand fra vandinstallationen ikke løber tilbage i vandværkets ledningsnet og giver forurening. Det er meget vigtigt for vandforsyningen, at tilbageløbssikringen bliver overholdt.
Dette er særligt relevant for private forbrugere, især hvis ejendommen har pool, regnvandsanlæg eller husdyrhold. Her skal tilbageløbssikringen kontrolleres hvert år.

Dit ansvar – din million regning, hvis uheldet er ude.
Lovgivningen på området er ikke ny, men på trods af det oplever vi at det langt fra er alle installationer der er korrekt sikret. Dermed er vores drikkevand og virksomhedens økonomi i fare.

Forurening fra ejendommen er alene ejerens ansvar og derfor opfordrer vi på det kraftigste til at få tjekket, om i har den korrekte tilbageløbssikring. Vandforsyningen vejleder gerne, hvis der er behov for det. Vær dog opmærksom på, at det er dig der skal betale og sørge for installation af korrekt sikring.

Hvilken tilbageløbssikring er den korrekte?
Du skal kontakte din VVS-installatør, som ved, hvilke normer, din tilbageløbssikring hører ind under.
Tilbageløbssikringen skal placeres umiddelbart før det forurenende medie, og tilbageløbssikringens type er afhængig af hvilke kemiske stoffer, bakterier eller virus, der håndteres inde på installation.

Tilbageløbssikringer er inddelt i kategorier fra 1-5, og de bruges til forskellige formål afhængigt af hvor farligt det der forgår inde på installationen er.

De overordnede krav på dette område står i Bygningsreglementet 08.
Desuden findes de tekniske bestemmeler i norm for vandinstallationer DS 439/2009.

Der henvises også til Rørcenteranvisning 015 som bygger på EU standarden DS/EN1717 – sikring mod forurening af drikkevand i vandinstallationer samt generelle krav til tilbagestrømningsventiler.

Husk det er ejerens ansvar at installationen er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Ny Blog
2021 M01 19
- Aabybro Vand A.m.b.a.
Find vej til vandværket:

Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

OBS. OBS. 
Ved driftsforstyrrelser / brud eller lignende - kontakt værket / vagten på tlf. 98 24 24 77
Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Aabybro Vand Amba
Kærvej 31B, 9440 Aabybro
Kontortid afregning: onsdag kl. 8.30-13.00
Kontortid drift: hverdage kl. 08.00-15.00
Mail: drift@aabybrovand.dk
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net