Indvindingsopland

Indvindingsoplandet til Kærvej-værket er Aaby-Skoven,  hvor vi har 8 indvindingsboringer og 2 moniteringsboringer.

 

Indvindingsoplandet til Vildmoseværket er bakken ved Biersted mellem Biersted Mosevej og Biersted Kirke, hvor vi har 6 indvindingsboringer og 4 moniteringsboringer.