- Dit lokale vandværk
Generalforsamling 2024

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes torsdag, den 23. maj 2024 kl. 19.00 på Hotel Søparken, Aabybro.

Dagsorden ifølge vedtægterne.  

Med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det / de kommende år forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkommende forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Eventuelt

Forslag, der ønsket behandlet på den ordinære generalforsamling,
skal være bestyrelsen i hænde sendes 8 dage før generalforsamlingen

Bestyrelsen
Aabybro vand
Generalforsamling 2024 blev afholdt den 23 maj 2024 på Hotel Søparken Tak til de fremmødte til generalforsamlingen. Regnskab,Budget,Beretning og Referet fra generalforsamling kan findes Her


Find vej til vandværket:

Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

OBS OBS OBS 
Ved driftsforstyrrelser, brud eller lignende kontakt værket/vagten på tlf. 98 24 24 77
Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Aabybro Vand A.m.b.a.
Kærvej 31B, 9440 Aabybro
Kontortid afregning: onsdag kl. 8.30-13.00
Kontortid drift: hverdage kl. 08.00-15.00
Mail: drift@aabybrovand.dk
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net